Screenshield - livslång garanti

  • Vad betyder det?

    Om din folie ScreenShield, efter korrekt applicering på apparaten som ska skyddas, oavsiktligt skulle bli repad eller få en reva kommer vi att byta ut din folie mot en ny.

  • När kan jag begära utbyte?

    Om folien ScreenShield oavsiktligt skulle bli repad eller få en reva under tiden du använder din apparat kommer vi att byta ut folien mot en ny. Vill du begära en ny ska du först, innan du skickar in själva folien, skicka information med e-post till info@screenshield.om eller info@skinzone.eu tillsammans med ett foto av det skadade stället/folien. Vi registrerar din begäran och om vi beviljar den (godkänner reklamationen) skickar vi e-post till dig och ber dig skicka in folien. Vi hanterar begäran direkt. Mer information hittar du i reklamationsreglerna.

  • Vad omfattas inte av garantin?

    Garantin gäller inte för felaktigt applicerad folie. Felaktig applicering kan orsaka att folien lossnar, vilket beror på att man inte följt anvisningarna (inte tillräckligt rengjord skärm, smutsiga fingrar vid appliceringen, att fingrarna inte sprayats med appliceringslösning, felaktig utslätning av folien på skärmen, nedsmutsning av folien, tappat folien på marken och den blivit smutsig, o likn.). Det är viktigt att exakt följa instruktionerna vid appliceringen. Garantin gäller inte för folie som blivit missfärgad på grund av att den under lång tid burits i färgade plast- eller textfodral. För detaljerade instruktioner klicka på fliken ”Hur man applicerar folien ScreenShield".