Så här applicerar du det dekorativa skalet

Process

1. Stäng av apparaten. Rengör den noga så att den är fri från smuts och fett innan du applicerar skalet. Rengör även arbetsytan. Tvätta händerna och fingerspetsarna för att förhindra att damm, smuts eller fingeravtryck hamnar på skalets klibbiga yta eller på apparaten.

2. Spraya appliceringsvätskan direkt på din apparat. Använd trasan som medföljer i förpackningen för att noggrant rengöra ytan där skalet ska appliceras. Låt ytan torka ordentligt efter rengöringen. Fukta därefter lätt trasan med applikationsvätskan från den medföljande sprayen och rengör hela ytan en gång till. Låt vätskan torka ordentligt.

3. Kontrollera skalets storlek och orientering samt utskärningarna. Jämför apparatens baksida med skalet. Börja med att ta bort utskärningarna för högtalare, mikrofon, batteri osv. För att underlätta detta rekommenderar vi att man använder en vass kniv. Dra därefter delvis loss skalet från underlaget. Var försiktig så att du inte töjer skalet. Utskärningen har gjorts med maximal precision och skalet behöver inte passa längre om det töjs ut.

4. För att uppnå perfekt resultat är det viktigt att inte ha bråttom. Dra delvis loss skalet från underlaget. Varning! Om du drar loss skalet snabbt kan de klibbiga ytorna fastna mot varandra, vilket kan resultera i att skalet förstörs.
Börja med att applicera de största ytorna först, därefter de mindre utskurna delarna för sidorna, botten och toppen (om de finns). Applicera försiktigt skalet med bilden uppåt, så att det fäster längst ena kanten och i linje med denna. Justera toppen och sidorna noga.

5. Dra långsamt loss underlaget från skalet. Använd den medföljande trasan för att med cirklande rörelser trycka ut alla luftbubblor och fästa skalet mot apparatens yta.

Installationstips

  1. Se applikationsvideo på: http://skinzone.se/document/hur-man-applicerar-dekorativt-skal
  2. Om du har köpt det dekorativa skalet tillsammans med skyddsfilmen ScreenShield™, rekommenderar vi att först applicera det dekorativa skalet
  3. SPRUTA INTE vätskan direkt på skalets klibbiga sida
  4. Stäng av apparaten innan appliceringen!
  5. UNDERSKATTA INTE renlighet
  6. Applicera skalet i dammfri miljö