Så här applicerar du skyddsfilmen

Stäng av apparaten. Rengör den noga så att den är fri från smuts och fett innan du applicerar skalet. Rengör även arbetsytan. Tvätta händerna och fingerspetsarna för att förhindra att damm, smuts eller fingeravtryck hamnar på skalets klibbiga yta eller på apparatens yta innan appliceringen.

 1. Börja med att ta bort utskärningarna för kameran, hemknappen, mikrofonen osv. Dra försiktigt loss folien från underlaget (börja med den största ytan). Spraya den medföljande appliceringsvätskan på dina fingertoppar.
 2. Håll folien med den klibbiga sidan uppåt. Var försiktig så att smuts inte hamnar på den klibbiga sidan.
 3. Spraya försiktigt applikationsvätska från ett avstånd av ca 20 cm på den klibbiga sidan av själva folien. Spraya alltid vätskan på folien, aldrig på displayen eller apparatens yta. Snåla inte med applikationsvätska, ju mer, desto bättre.
 4. ¨Före själva appliceringen av filmen på ytan måste du försäkra dig än en gång om att verkligen inga dammpartiklar finns på ytan (vi rekommenderar att detta görs mot ljuset). Fäst folien med den klibbiga sidan mot displayen (eller apparatens yta). Centrera folien på ytan och passa in mot utskurna delar.
 5. Spray lite vätska på kanten av den medföljande skrapan. Tryck försiktigt ut appliceringsvätskan och eventuella luftbubblor alltid från mitten och mot kanterna. Använd den medföljande trasan för att torka upp den vätska som du trycker ut. Håll även trasan mot de utskurna hålen (högtalare, mikrofon osv.), så att vätskan inte kommer in i apparaten. Tryck inte för hårt med skrapan när du trycker ut vätskan. Var tålmodig!
 6. Torka upp överbliven applikationsvätska från den applicerade ytan med trasan. Mikrobubblor och eventuella ojämnheter försvinner av sig själva inom en vecka från appliceringen.

 

 


Tips för installation

 • Se appliceringsvideo på: http://skinzone.se/document/Hur-man-applicerar-folien-screenshield
 •   Om du har köpt det dekorativa skalet tillsammans med skyddsfolien ScreenShield™, rekommenderar vi att först applicera det dekorativa skalet.
 • STÄNG ALLTID AV apparaten före appliceringen av skyddsfolien. Appliceringen ska göras i dammfri miljö.
 • SPRUTA INTE vätskan direkt på apparatens yta.
 • Använd inte apparaten för mycket de första 12-24 timmarna efter appliceringen, vänta tills folien satt sig ordentligt och vätskan torkat helt.
 • Om du inte lyckas på första försöket kan du 5 minuter efter appliceringen försiktigt ta loss folien från ytan. Innan du gör det måste du spraya ny appliceringsvätska på fingertopparna. Lägg tillbaka folien med den klibbiga ytan mot underlaget som den levererades med och låt den vila i 30 minuter. Återupprepa hela appliceringen.